Zaproszenie na III Kongres Młodzieży Polonijnej

Miło mi poinformować, że w dniach od 1 do 9 sierpnia br. odbędzie się w Krakowie III Kongres Młodzieży Polonijnej. Wybór miejsca podyktowany został przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły. Z tego też powodu głównym ośrodkiem spotkania młodych będzie Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Nie lękajcie się być świętymi!”. To słowa zawarte w homilii św. Jana Pawła II w Starym Sączu, podczas kanonizacji bł. Kingi.

W trakcie Kongresu przewidziane są między innymi wyjazdy do Zabawy (miejsce życia i śmierci męczeńskiej bł. Karoliny), do Wadowic i Kalwarii oraz do Auschwitz. Uczestnicy Kongresu będą korzystać z gościny rodzin krakowskich parafii.
Zwracam się z serdeczną prośbą o zainteresowanie się tą inicjatywą i zapoznanie z nią duszpasterzy z poszczególnych ośrodków (misji) polonijnych. Proszę o dołożenie starań i zachętę, tak by ta informacja dotarła do młodych ludzi, zaangażowanych już lub mających szansę zaangażować się duszpastersko w naszych misjach.

Obserwuj także: https://www.facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej/

Źródło: https://www.facebook.com/Duszpasterstwo-Emigracji-Polskiej-2279995335569173/