XIV Festiwal Polonijny

XIV FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2019”
– to przegląd profesjonalnych i amatorskich dzieł multimedialnych z c a ł e g o ś w i a t a z zakresu: filmu, telewizji, radia, Internetu, którego tematem przewodnim w latach 2016 – 2022 roku jest 100 r o c z n i c a Odzyskania p r z e z Po l s k ę Niepodległości. Celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie, ich związków z Macierzą, losów Polaków mieszkających za granicą. Celami Festiwalu są również- nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną, wyszukiwanie i wspieranie wśród Polonii talentów z różnych dziedzin sztuki – promocja laureatów Festiwalu w Polsce i zagranicą – wyszukiwanie wśród Polonii osób, które odniosły sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu i ich promocja w kraju i zagranicą – wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez multimedialne prezentacje wzorów patriotyzmu i właściwych autorytetów. Uroczyste Zakończenie i Projekcje Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2019” odbędą się w sobotę 9 listopada 20 19 r . od godz. 11.oo w Centrum Prasowym SDP ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Uroczyste Rozdanie Nagród o go d z. . 1 6. oo

Szczegóły: www.warszawa.mazowsze.pl/festpol