Wywiad z uczestnikami z Wielkiej Brytanii

 

Z  uczestnikami z Wielkiej Brytanii rozmawia Wioleta Pietraszko, KSM Diecezji Drohiczyńskiej.

Zobacz: