WIELKA BRYTANIA – Dni Młodych w Laxton Hall

14 – 16 czerwca 2019
/Zapisy: do końca Marca 2019/

„Idźcie zróbcie raban! (…) Trwajcie w radości. Nie pozwólcie sobie ukraść nadziei.” Te słowa papieża Franciszka są wezwaniem do młodych ludzi, by na nowo i aktywnie zaangażowali się w budowanie żywej wspólnoty Kościoła. Są wypełnieniem szkoły Nowej Ewangelizacji – „nowej w zapale, metodzie i środkach wyrazu”. Dla nas stały się inspiracją do organizacji Dni Młodych w Laxton Hall.
Ideą wydarzenia jest zachęcenie młodych ludzi do lepszego poznania Pana Boga, odkrywania Jego obecności w swoim życiu i pogłębiania relacji z Nim. Dni Młodych są powiązane z programem przygotowania do sakramentu bierzmowania.
Chcemy, by stały się także okazją do budowania wspólnoty, poznania się nawzajem, integracji i dzielenia się swoją wiarą. Podczas 3 dniowego wyjazdu będziemy uczestniczyć wspólnie we Mszach Świętych, spotkaniach w grupach, dyskusjach i warsztatach. W planach są też konferencje i koncerty.
Miejsce: Laxton Hall, Laxton, Corby NN17 3AU
Data: 14 -16 czerwca 2019
Organizator: Polska Misja Katolicka
Zakwaterowanie: wioska namiotowa
Wyżywienie: zapewnia organizator
Transport: wyjazd wspólny z parafii
Zapisy: do konca Marca 2019.

Więcej: