Spotkanie Młodzieży Polonijnej

SPOTKANIE MŁODZIEŻY POLONIJNEJ
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii zapraszają młodzież polonijną na coroczne spotkanie, tym razem w formie online.
Zapisy do 10 lipca na adres mailowy:
smpmorasko2020@wp.pl
Więcej informacji