Ja OBYWATEL – Młodzi obradują

Ja OBYWATEL – Młodzi obradują

Trwa spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawicieli młodzieży z udziałem min Adama Lipińskiego.

Poruszane są następujące tematy:

  • Przyszłość Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego
  • Wychowanie do odpowiedzialności obywatelskiej
  • Przebieg prac nad zmianą ustawy dotyczącej młodzieżowych rad gmin i miast

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego stanowi istotny cel Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego – mówi przewodniczący zespołu poseł Jacek Kurzępa.