Dar na stulecie urodzin Jana Pawła II

ZBUDUJMY DUCHOWY POMNIK DLA JANA PAWŁA II
Wobec stulecia urodzin Karola Wojtyły odpowiedzią na jego wezwane, aby „to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”, będzie stworzenie pomnika z serc i umysłów Polaków zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających owo duchowe dziedzictwo.
https://darna100.pl/o-projekcie/ ; https://www.facebook.com/darnasto/
Zobacz więcej: https://opoka.news/dar-na-stulecie-urodzin-jana-pawla-ii