Zakończenie roku szkolnego 3. klasy LO im. Komisji Edukacji Narodowej

„W dniu 24 kwietnia br. odbyło się zakończenie roku dla uczniów 3. klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, realizujących w systemie kształcenia na odległość w ORPEG programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.”

Szczegóły: http://www.orpeg.pl/index.php/home/aktualnosci/9-aktualnosci/2096-zakonczenie-roku-szkolnego-3-klasy-lo-im-komisji-edukacji-narodowej

Źródło: www.orpeg.pl

Zdjęcie: pixabay.com