Pielgrzymka do Rostkowa i Pułtuska

01 sierpnia uczestnicy II Kongresu Młodzieży Polonijnej wyruszą na wycieczkę do Rostkowa i Pułtuska.

W Rostkowie odwiedzą sanktuarium patrona młodzieży,  św. Stanisława Kostki, którego  450. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku.

Zobacz: http://www.sanktuariumrostkowo.pl/

 

Następnie młodzież uda się do Pułtuska gdzie będzie brała udział w grze terenowej ze św. Stanisławem Kostką. W ramach gry pozna m.in. takie miejsca jak:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi szczyci się trzecim miejscem po Płocku i Sieradzu wśród najstarszych liceów w Polsce. Jej początki sięgają 1440r., kiedy to biskup płocki Paweł Giżycki założył szkołę przy kolegiacie. Wykładali w niej magistrowie kształceni w Akademii Krakowskiej.
TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA WIZYTĘ NAPOLEONA BONAPARTE W PUŁTUSKU
26 grudnia 1806 roku pod Pułtuskiem rozegrała się krwawa bitwa pomiędzy wojskami cesarza Napoleona a Rosjanami. Wojska rosyjskie zmuszone były wycofać się za Narew. Było to tak ważne wydarzenie, że nazwa tego miasta została umieszczona na łuku triumfalnym w Paryżu. Po bitwie Napoleon zatrzymał się kilka dni w mieście. W domu tym przebywał od 29 grudnia 1806
roku do 1 stycznia 1807 roku.
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MATEUSZA (BAZYLIKA)
Bazylika kolegiacka Zwiastowania NMP-została ufundowana przez biskupapłockiego Pawła Giżyckiego w 1449. Od tego czasu jest drugą w hierarchii świątynią w diecezji płockiej po katedrze płockiej. W 1975 r. kolegiata uzyskała tytuł bazyliki mniejszej.
Obecnie w ołtarzu głównym znajduje się obraz Zwiastowania NMP po bokach zaś metalowe posągi św. Piotra i św. Pawła. W kaplicy Serca Jezusowego u mieszczony jest obraz pędzla M.Łubieńskiej, w lewej kaplicy-św. Stanisława Kostki.