Przez Kongres do małżeństwa

Dwa lata temu uczestnicy I Kongresu Młodzieży Polonijnej mieszkali u rodzin z warszawskich parafii.

Dzięki temu mogły nawiązać się ciekawe i trwałe relacje, a nawet skutkujące przyjaźnią oraz…małżeństwem !

Właśnie tak ! Niektórzy poznali tam miłość swojego życia i ich wizyta na Kongresie zaowocowała zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego.

W tym roku kongresowiczów przyjmują rodziny z parafii: św. Marii Magdaleny, Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie, Ducha Świętego, Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce.

Dowiedz się więcej na temat warszawskich parafii, które goszczą tegorocznych uczestników II Kongresu Młodzieży Polonijnej:

Parafia św. Marii Magdaleny:

http://www.mariamagdalena.pl/

 

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie

http://www.parafia-wrzeciono.pl/

 

Parafia Ducha Świętego

http://www.zeslaniaducha.pl/

 

Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce

http://www.wspomozycielka.waw.pl/

 

Parafia bł. Edwarda Detkensa

http://www.lasbielanski.pl/