Inauguracja II Kongresu Młodzieży Polonijnej

W poniedziałek 30 lipca odbędzie się uroczysta  w poniedziałek o godz. 9:00 w auli przy ul. Dewajtis 3 odbędzie się uroczysta inauguracja II Kongresu Młodzieży Polonijnej, podczas której zaplanowano przemówienia znamienitych osobistości Kościoła, Parlamentu i Kancelarii Prezydenta RP. Odbędzie się również występ zespołu pieśni i tańca, prezentujący polską kulturę ludową. Swój udział potwierdzili:

Kard. Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski

Abp Wojciech Polak – Prymas Polski

Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Bp Jerzy Mazur  – Metropolita Ełcki, Przewodniczy Komisji KEP ds. Misji

Bp Marek Solarczyk – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Bp Antonii Pacyfik Dydycz / Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej/ Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP

Magnificencja, ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW

M. Ewa Kaczmarek MChR, Przełożona Generalna sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

Ks. prał. Jarosław Mrówczyński, Wiceprzewodniczący Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

ks. dr  kan. Sławomir Nowakowski, Proboszcz Parafii Zesłania Ducha Świętego na Piaskach 

 

______________________________________________

 

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP

Pan Minister Krzysztof Łapiński

Pan Kazimierz Kuberski, Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Pani Wioletta Jędrychowska, Radca Biuro Współpracy z polonią i Polakami za granicą

 

Przedstawicie Senatu

Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu

Joanna Jarosławska, Wicedyrektor Gabinetu  Marszałka Senatu

Grzegorz Seroczyński, Dyrektor Biura Polonijnego.

 

Sejmu

Pani Anna Schmidt-Rodziewicz,  Przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Pan Hubert Czerniuk – reprezentuje MSZ –  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 

Pani Anna Maria Anders, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pan Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Pan Przemysław Sypniewski,  Prezes Poczty Polskiej,– będzie osobiście lub przedstawiciel