I Emobilna Pielgrzymka Polska-Watykan rozpoczęta !

 Z Jasnej Góry wyruszyła Pierwsza Emobilna Pielgrzymka Europejskim Szlakiem Sanktuariów Polska – Watykan, która potrwa od 8 do 22 września. 
14 pielgrzymów przemierzy wyłącznie samochodami elektrycznymi Czechy, Austrię, Słowenię i Włochy, łącznie ponad cztery tysiące kilometrów, by dotrzeć do Watykanu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Projekt realizowany jest przez Instytut Elektromobilności i Zrównoważonego Transportu “Emobi”, który został powołany po szczycie ekologicznym COP24 w Katowicach i przedsiębiorstwo ekonomii społecznej “Latający Kogut”.
Pielgrzymka ma na celu promowanie ekologicznych środków transportu i troskę o środowisko naturalne, które jest Bożym darem. W czasie wyjazdu odbywać będą się codzienne spotkania z lokalnymi społecznościami, władzami miast i happeningi. Wszystkie te spotkania mają na celu propagowanie idei odpowiedzialności za klimat w myśl nauczania papieża zawartego w encyklice Laudato si. Pielgrzymi opowiadają się za katowicką deklaracją Driving Change Together (partnerstwa na rzecz rozwoju elektromobilności), podpisaną w Katowicach przez ponad 43 kraje świata i liczne organizacje międzynarodowe, które zobowiązały się do rozwijania elektromobilności. Podczas pielgrzymki będziemy modlić się za uczestników Synodu o Amazonii, który 6 października rozpocznie się w Watykanie, spora jego część zostanie poświęcona również tematowi ekologii integralnej.
Emobilna ambasada rozpoczęła pielgrzymowanie od zawierzenia u Matki Bożej na Jasnej Górze. Po Mszy Świętej przeor sanktuarium poświęcił pojazdy elektryczne (w tym “emobilka” – prezent dla papieża Franciszka) oraz pobłogosławił pielgrzymom. Dziś przed nami jeszcze wizyta w Kopalni Soli w Wieliczce, krakowskich sanktuariach Bożego Miłosierdzia i Jana Pawła II.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco przebiegu naszej pielgrzymki na naszej stronie i Facebooku oraz zapoznania się z działalnością Instytutu “Emobi”: https://www.facebook.com/EmobiInstytut/.
https://www.facebook.com/1656364941354369/videos/484905185694417/